page view image

BORTEBILLETT Barcelona

Informasjon
event image

Dette er ikke din billett - Etter at du har kjøpt billett, vil du få tilsendt en PDF-versjon av din offisielle billett. Billettene sendes i partier. Dersom du ikke har mottatt billett innen 22.03, send en e-post til kamp@brann.no


TicketCo-billetten fungerer som en kvittering for oss. Du må oppgi e-postadressen din når du kjøper billett.


Hvis dere er en gruppe som alle ønsker å sitte sammen, be én person kjøpe alle billettene deres. 


Prisen på billetten inkluderer TicketCo Fee.


Billetter kan ikke refunderes.


This is not your ticket - After you have purchased your ticket, you will be sent a PDF version of your official ticket. The tickets will be sent in batches. If you have not received your ticket by 22.03, please email kamp@brann.no

The TicketCo ticket acts as a receipt for us. You must provide your email address when purchasing a ticket.


If you are a group who all want to sit together, ask one person to buy all your tickets. 

The price of the ticket includes the TicketCo Fee.


Tickets cannot be refunded.